Ważna Informacja

tekst ważnej informacji

Archiwum kategorii ‘Odcinek iłżecki’

Porozumienie na rzecz rozwoju

Pomiędzy Powiatem Starachowickim a Gminą Iłża 13 kwietnia podpisane zostało kolejne porozumienie mające na celu dalszy rozwój Kolei Wąskotorowej Starachowice – Iłża. Porozumienie ze strony Powiatu Starachowickiego podpisali Starosta Starachowicki – Andrzej Matynia i Członek Zarządu Powiatu – Marek Pawłowski a ze strony Gminy Iłża Burmistrz – Andrzej Moskwa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Elżbiety Łodej.

Na mocy podpisanego porozumienia Gmina Iłża zobowiązała się do wykonania z własnych środków budżetowych w terminie do końca kwietnia br. przedsezonowych prac remontowo – konserwacyjnych torowiska kolejki na odcinku Iłża – Marcule Nadleśnictwo oraz prac porządkowych na terenie stacji kolejki w Iłży. Zakres realizowanych prac ma poprawić infrastrukturę kolejową oraz podnieść estetykę linii kolejowej. Powiat Starachowicki udostępniając Gminie Iłża nieruchomości należące do odcinka linii kolejki wąskotorowej Iłża – Marcule Nadleśnictwo, w celu przeprowadzenia prac remontowych zobowiązał się dostarczyć Gminie Iłża potrzebne materiały (haki, podkłady i śruby) w ilości niezbędnej do wykonania prac objętych porozumieniem.

źródło + foto:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach


Starosta Starachowicki i Burmistrz Gminy Iłża podpisali porozumienie o wsparciu finansowym modernizacji torowiska kolejki wąskotorowej. Prace dofinansowane kwotą 20 tys. złotych zostaną przeprowadzone na odcinku Iłża – Marcule. Inwestycja związana z uruchomieniem wąskotorówki będzie kosztować powiat 70 tys. złotych. Obecnie prowadzone są prace remontowe torowiska w obrębie Powiatu Starachowickiego, a także naprawy taboru kolejki.

Jeszcze w tym miesiącu poznamy nowego operatora kolejki wąskotorowej. Na dniach zakończą się zaawansowane negocjacje prowadzone pomiędzy stronami. Wąskotorówka ruszy z początkiem maja na dwóch odrębnych odcinkach: Starachowice – Lipie i Iłża – Marcule. Zarząd Powiatu posiada plany odtworzenia brakującego torowiska. Czyni starania o pozyskanie środków na realizację inwestycji – złożona została aplikacja o środki unijne do tzw. Projektu Wallońskiego.

źródło:
Telewizja Starachowice

Przed sezonem 2011

Trwają prace przygotowawcze do wznowienia ruchu SKW.

W Starachowicach lokomotywa otrzyma nowe zbiorniki powietrza i zostaną uzupełnione ubytki podkładów.

Do Iłży dowieziono z Żytkowic trzysta sztuk podkładów normalnotorowych. Jak tylko pozwoli pogoda, ekipa torowa przystąpi do wymiany podkładów w okolicy Marcul.

z1

z2

z22

z3

Końcówka sezonu 2010

Sezon turystyczny na SKW dobiega końca. Na odcinku Iłża – Marcule kolejka już nie kursuje. Ze Starachowic do Lipia ostatni raz kolejka planowo wyjedzie w niedzielę – 26 września. Na odcinku starachowickim nadal realizowane będą zamówienia na przejazdy wycieczkowe.

Poniżej kilka zdjęć z 19 września.
przed odjazdem

peron2

minimuzeum

odjazd2

SKW – sezon 2010

Sezon 2010 – Rozkład Jazdy

Operator SGKW zapewnia obsługę dwóch odcinków SKW: iłżeckiego i starachowickiego. Stacje końcowe to doskonałe miejsca wypadowe do eksplorowania Puszczy Iłżeckiej, z dziesiątkami kilometrów szlaków pieszych i rowerowych.

Odcinek Iłża – Marcule Nadleśnictwo:

Pociągi kursują w niedziele i święta od 1 maja do 26 września oraz 4 czerwca (piątek)

odjazdy ze stacji Iłża

przystanek km nr pociągu 11 13 15
uwagi I-1 I-3 I-5
Iłża 0 odjazd
11:00
14:00
17:00
Marcule Nadleśnictwo 7 przyjazd
11:30
14:30
17:30

odjazdy ze stacji Marcule Nadleśnictwo

przystanek km nr pociągu 12 14 16
uwagi I-2 I-4 I-6
Marcule Nadleśnictwo 0 odjazd
13:00
16:00
18:30
Iłża 7 przyjazd
13:30
16:30
19:00


Odcinek Marcule – Lipie:

linia kolejowa w trakcie odbudowy

Odcinek Starachowice – Lipie:

KURSUJĄ TYLKO POCIĄGI NA ZAMÓWIENIE

Ceny biletów

tam i z powrotem na odcinek

  • 10 zł – normalny
  • 6 zł – ulgowy

Dzieci do lat 4 – bezpłatnie.

Rowery i wózki – bezpłatnie.

Psy – bezpłatnie, w kagańcu pod warunkiem okazania ważnego świadectwa szczepienia.

Bilety ulgowe przysługują dzieciom, uczniom i studentom do 26 roku życia za okazaniem legitymacji.

Bilety do nabycia podczas jazdy u kierownika pociągu.


Uwaga: W przypadku złych warunków atmosferycznych lub gdy na stacji początkowej nie zbierze się minimalna liczba podróżnych wynosząca 6 osób, Operator zastrzega sobie prawo do odwołania pociągu.


Informacja o rozkładzie jazdy oraz rezerwacja dla grup zorganizowanych i wynajem pociągów dodatkowych: