Zapraszamy wszystkich do udziału w wiosennych spacerach “Szlakiem Kolei Wąskotorowych”. Uczestnicy wędrówek będą mieli okazję przejść śladami wąskotorowych linii kolejowych, które niegdyś, gęstą siecią oplatały okolice Starachowic. Ich historię przybliży w trakcie spaceru Andrzej Cygan, autor książki Starachowickie Kolejki Wąskotorowe.
Organizatorami spacerów są: Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowych oraz Oddział Międzyszkolny PTTK w Starachowicach.
Partnerem spaceru nr 4 jest Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, które udostępni uczestnikom możliwość zwiedzania układu torowego na terenie obiektu oraz wystawy stałej, poświęconej historii starachowickiego górnictwa rud żelaza „Nim Zasypano ostatni szyb”.
Do zobaczenia na trasie!