W październiku 2023 roku, w Starachowicach odbył się III Kongres Entuzjastów i Przyjaciół Kolei. Organizatorem kongresu była Fundacja ProKolej i Starachowicka Kolej Wąskotorowa. Współorganizatorami: Powiat Starachowicki, Miasto, Starachowice, Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach oraz Spółdzielnia Socjalna “Integracja”. Na kongres przygotowaliśmy wystawę “Z kart historii” prezentującą na planszach wybór zgromadzonych zbiorów fotograficznych i kartograficznych dotyczących historii starachowickich kolei. Poniżej prezentujemy internetową galerię tej wystawy.