Na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Starachowicach, operatorem Starachowickiej Kolei Wąskotorowej jest przewoźnik kolejowy prowadzący działalność pod firmą AXEL-RAIL

Świadectwo Bezpieczeństwa: Nr 053/PK/21