Wąskotorówka

Sezon 2021

Jesteśmy w trakcie uzgodnień formalnych oraz realizacji prac technicznych,
mających na celu przywrócenie regularnych przewozów pasażerskich, a także turystycznych.


Wznowienie ruchu kolejowego w 2021r. jest planowane w dwóch terminach:

  • Odcinek Starachowice Wschodnie Wąskotorowe – Lipie – maj 2021 r.
  • Odcinek Iłża – Marcule – po przekazaniu toru przez wykonawcę obwodnicy Iłży – lipiec 2021 r.

Uwaga:
Organizacja ruchu kolejowego w 2021 r. będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej w kraju i nałożonych obostrzeń.
O dacie uruchomienia przewozów będziemy informować, zarówno na stronie internetowej, jak też na profilach FB.


Na trasie

wąskich kolejek

Historia

Trochę historii….

Trwający od początku XX w. rozwój kolei wąskotorowych w okolicach Starachowic był ściśle związany z miejscowymi zakładami przemysłowymi i wydobywczymi. W tym czasie powstała sieć kolei o szerokości toru 750 mm łączących starachowicki Wielki Piec z tartakiem na Bugaju, kopalniami rudy żelaza oraz licznymi ładowniami drewna. Wybudowana sieć liczyła ok. 60 km, zaś łącznie z kolejką lasów państwowych (z 1938 r.) na południe od Starachowic (w rejon Wykusu) – ponad 80 km.

Po wojnie zdecydowano o budowie kolei PKP łączącej Starachowice z Iłżą wykorzystując część istniejącego już torowiska (ukończono w 1950 r.). Na liczącym 20 km odcinku prowadzono głównie ruch towarowy oraz ruch pasażerski (w szczytowym okresie do 6 par pociągów dziennie). W latach 60-tych na skutek zamykania kopalń oraz ograniczenia transportu drewna przewozy zaczęły spadać. Ostatecznie w 1997 roku zawieszono wszelkie przewozy, a tabor przekazano na inne sieci wąskotorowe.


120 lat
kolej przemysłowa
70 lat
kolej państwowa PKP
15 lat
kolej samorządowa powiatowa
Informacje

Aktualności

Nowy tor pod Iłżą

Trwa budowa obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9. Jak już informowaliśmy, budowa nowej drogi będzie miała istotny wpływ na przebieg wąskotorówki. Budowa węzła i bezkolizyjnego skrzyżowania wjazdu do …

Relacja M. Malczewskiego z 1993 r.

W oczekiwaniu na uruchomienie regularnych przewozów cofamy się wspomnieniami do roku 1993r,, kiedy to kolejka funkcjonalizowała w strukturach PKP.Za zgodą autora, przedstawiamy relację pana Marka Malczewskiego oraz towarzyszącą jej dokumentację …