Mapa schematyczna linii kolejowej

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi lokalizacji i statusu poszczególnych odcinków naszej linii kolejowej, przygotowaliśmy uproszczoną mapę wraz z opisem, które to w naszej ocenie ilustrują to zagadnienie.
Krótki rys historyczny – historia starachowickiej wąskotorówki sięga lat 20-30. XX w. , kiedy to powstał rozległy system kolei wąskotorowych o rozstawie 750 mm, łączących starachowicki Wielki Piec z okolicznymi kopalniami rudy żelaza, kamieniołomami oraz ładowniami drewna na terenie Puszczy Iłżeckiej. Był on ścisłe związany z działalnością zakładów przemysłowych i wydobywczych, wchodzących w skład kombinatu Towarzystwa Starachowickich Zakładów Górniczych.
Na bazie tego systemu, w latach 1949-1951 zbudowano wąskotorową linię kolejową użytku publicznego o długości 20 km, łączącej Starachowice z Iłżą. Linia ta, funkcjonująca w zarządzie PKP pod nazwą Starachowicka Kolej Dojazdowa, służyła przez lata do prowadzenia przewozów towarowych i pasażerskich, aż do ich zawieszenia w połowie lat 90. XX w.
Wznowienie przewozów stało się możliwe, po przejęciu linii od PKP przez Powiat Starachowicki w 2003 r., uległa też zmianie jej nazwa na Starachowicka Kolej Wąskotorowa.
Od 2004 r. uruchamiane są sezonowo przejazdy turystyczne historycznym taborem kolejowym, początkowo na odcinku Starachowice – Lipie a od 2008 r, także na trasie Iłża – Marcule.
Niestety, przywrócenie ruchu na całej trasie jest obecnie niemożliwe, z uwagi na brak ok. 4 km torowiska, które zostało rozkradzione w latach 1998-2004. Uczyniło to nieprzejezdnym odcinek pomiędzy Lipiem (km. 8.0) a Marculami, który na mapie został oznaczony linią przerywaną.
Cały czas aktualne są plany odbudowy rozkradzionego torowiska i przywrócenia przejezdności całej linii. Niestety, koszty takich prac są znaczące i przekraczają możliwości finansowe Powiatu, jak też organizacji społecznych działających na rzecz Starachowickiej Kolei Wąskotorowej. Oznacza to, że wymagane jest pozyskanie zewnętrznego finansowania. Aktualnie, czekamy na rozstrzygnięcia dla już złożonych wniosków o takie wsparcie.