Klub Drezynowy / Klub Turystyki Kolejowej przy PTTK Oddział Międzyszkolny w Starachowicach