Minikonkurs

Trwa szukanie nazwy dla budki z rekwizytami na peronie kolejki, jedna z propozycji to „Peronowe minimuzeum kolejowe”, lub „Kolejowe minimuzeum * u dróşnika *”