Minikonkurs

Trwa szukanie nazwy dla budki z rekwizytami na peronie kolejki, jedna z propozycji to “Peronowe minimuzeum kolejowe”, lub “Kolejowe minimuzeum * u dróşnika *”