Złaz Gwiaździsty w Lipiu

Zaproszenie na Dębową Górę™

Prezydent Wojciech Bernatowicz oraz starachowickie koł‚o Towarzystwa Przyjaciół‚ Lasu zapraszają… na turystyczny Zł‚az Gwiaździsty, który już po raz drugi odbę™dzie się™ na Dę™bowej Górze, najwyższym wzniesieniu Puszczy Iłżeckiej w dniu 17.08.09 (poniedział‚ek).

Impreza organizowana jest dla uczczenia żoł‚nierzy Korpusu “€žJodła”€ Armii Krajowej, którzy z tego miejsca wyruszyli na pomoc walczą…cej w powstaniu Warszawie. Organizatorzy zł‚azu proponują… uczestnikom wyprawę™ na trasie Starachowice – Lipie – Dę™bowa Góra. Możliwy jest przejazd kolejką… wą…skotorową na odcinku Starachowice – Lipie w obie strony, bądź dojś›cie tam żół‚tym szlakiem turystycznym. Stamtąd wyznaczonym na tą okoliczność‡ €žszlakiem mogił€ na Dę™bową… Górę™ (ok. 3 km). Wyjazd kolejki ze stacji Starachowice Wschodnie Wą…skotorowe nastą…pi o godz. 11.

Organizatorzy dopuszczają… też możliwość‡ wyboru indywidualnych wariantów tras . Najważniejsze, aby być na godzinę 12.30. Tam na uczestników złazu czekać będą… liczne atrakcje przygotowane przez organizatorów. Zaliczać się™ do nich bę™dzie z pewnością… rekonstrukcja fragmentu obozu partyzanckiego oraz pyszna grochówka. Udział‚ w złazie jest bezpł‚atny. Nie są… także wymagane wcześ›niejsze zgł‚oszenia. Również przejazd kolejką… wąskotorową jest w tym dniu nieodpł‚atny. Powrót kolejką z Lipia do Starachowic zaplanowany został na godzinę™ 16.

– Serdecznie zapraszam wszystkich starachowiczan, a zwłaszcza młodzież, która mimo wakacji pozostaje w mieś›cie do wzię™cia udział‚u w tej ciekawej wędrówce po lasach starachowickich , która bę™dzie nie tylko atrakcyjną… wycieczką,… ale również niekonwencjonalną lekcją… historii – mówi prezydent Wojciech Bernatowicz.

źródł‚o: internetowy serwis Urzędu Miasta w Starachowicach