Zbiórka na zakup narzędzi torowych

Od roku 2012 r. opiekę nad Starachowicką Kolej Wąskotorową sprawuje Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowych, pełniąc na niej m.in. rolę Kolejowej Służby Drogowej. Jesteśmy organizacją społeczną, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000332703, działającą nieprzerwanie od 2009 r. Grono członków Stowarzyszenia zrzesza miłośników i entuzjastów kolei, aktywnie uczestniczących w działaniach związanych z rewitalizacją i utrzymaniem w sprawności technicznej zabytkowych linii kolei wąskotorowych. Ponadto, w zakresie naszej działalności znajduje się gromadzenie i ochrona pamiątek, modeli, eksponatów, archiwaliów, dokumentacji oraz innych materiałów dotyczących historii kolei, oraz edukacja i popularyzacja wiedzy o kolejnictwie.

Realizacja tych zadań, oprócz wkładu w postaci pracy wolontariuszy, wymaga również posiadania profesjonalnych narzędzi, których zakup przekracza nasze możliwości finansowe (Stowarzyszenie utrzymuje się wyłącznie ze składek członkowskich). W związku z tym pozwalamy sobie prosić tą drogą o wsparcie naszej działalności, w postaci zasilenia zbiórki na zakup używanej piły spalinowej do cięcia szyn kolejowych Rail-Partner, a o ile pozostanie nadwyżka to także używanej wiertarki spalinowej Cembre-LD.
Link do zbiórki na portalu zrzutka.pl: https://zrzutka.pl/6gpunh