Tablice historyczne na stacji w Iłży

Mamy przyjemność poinformować o kolejnej atrakcji, o którą wzbogaciła się nasza stacja w Iłży. W ramach projektu realizowanego przez Urząd Miasta w Iłży, zostały wykonane i zamontowane tablice historyczne, dotyczące naszej kolei. Są one przygotowane wg wzoru obowiązującego dla tablic, które już zostały ustawione w kluczowych punktach miasta.
Tekst i zdjęcia, przedstawione na tablicach przybliżają czytelnikom historię naszej linii kolejowej, ja też wybrane ciekawostki, dotyczące jej przebiegu w okolicach Iłży. Na szczególną uwagę zasługuje też szczegółowa mapa, odwzorowująca przebieg wszystkich znanych lini kolejowych na terenie Puszczy Iłżeckiej, zarówno istniejących jak też tych zlikwidowanych. Mapa ta jest efektem dziesiątek godzin sporządzanych przez naszych wolontariuszy na analizie źródeł historycznych, archiwalnych map, jak też poszukiwań w terenie.
Zapraszamy do wizyty na stacji i lektury.