Ważna Informacja

tekst ważnej informacji

Archiwum kategorii ‘Odcinek starachowicki’

2011 – pierwszy przejazd

Słoneczna pogoda sprawiła, że uczestnicy pierwszego przejazdu kolejką w 2011 roku byli bardzo zadowoleni. Po sprawdzeniu w piątek stanu torowiska i pracy lokomotywy, jazda ze Starachowic do Lipia przebiegała bezproblemowo.

IS_DSC02719

IS_DSC02725

IS_DSC02731

IS_DSC02738

IS_DSC02746

IS_DSC02748

IS_DSC02766

Porozumienie na rzecz rozwoju

Pomiędzy Powiatem Starachowickim a Gminą Iłża 13 kwietnia podpisane zostało kolejne porozumienie mające na celu dalszy rozwój Kolei Wąskotorowej Starachowice – Iłża. Porozumienie ze strony Powiatu Starachowickiego podpisali Starosta Starachowicki – Andrzej Matynia i Członek Zarządu Powiatu – Marek Pawłowski a ze strony Gminy Iłża Burmistrz – Andrzej Moskwa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Elżbiety Łodej.

Na mocy podpisanego porozumienia Gmina Iłża zobowiązała się do wykonania z własnych środków budżetowych w terminie do końca kwietnia br. przedsezonowych prac remontowo – konserwacyjnych torowiska kolejki na odcinku Iłża – Marcule Nadleśnictwo oraz prac porządkowych na terenie stacji kolejki w Iłży. Zakres realizowanych prac ma poprawić infrastrukturę kolejową oraz podnieść estetykę linii kolejowej. Powiat Starachowicki udostępniając Gminie Iłża nieruchomości należące do odcinka linii kolejki wąskotorowej Iłża – Marcule Nadleśnictwo, w celu przeprowadzenia prac remontowych zobowiązał się dostarczyć Gminie Iłża potrzebne materiały (haki, podkłady i śruby) w ilości niezbędnej do wykonania prac objętych porozumieniem.

źródło + foto:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach


Starosta Starachowicki i Burmistrz Gminy Iłża podpisali porozumienie o wsparciu finansowym modernizacji torowiska kolejki wąskotorowej. Prace dofinansowane kwotą 20 tys. złotych zostaną przeprowadzone na odcinku Iłża – Marcule. Inwestycja związana z uruchomieniem wąskotorówki będzie kosztować powiat 70 tys. złotych. Obecnie prowadzone są prace remontowe torowiska w obrębie Powiatu Starachowickiego, a także naprawy taboru kolejki.

Jeszcze w tym miesiącu poznamy nowego operatora kolejki wąskotorowej. Na dniach zakończą się zaawansowane negocjacje prowadzone pomiędzy stronami. Wąskotorówka ruszy z początkiem maja na dwóch odrębnych odcinkach: Starachowice – Lipie i Iłża – Marcule. Zarząd Powiatu posiada plany odtworzenia brakującego torowiska. Czyni starania o pozyskanie środków na realizację inwestycji – złożona została aplikacja o środki unijne do tzw. Projektu Wallońskiego.

źródło:
Telewizja Starachowice

Przed sezonem 2011

Trwają prace przygotowawcze do wznowienia ruchu SKW.

W Starachowicach lokomotywa otrzyma nowe zbiorniki powietrza i zostaną uzupełnione ubytki podkładów.

Do Iłży dowieziono z Żytkowic trzysta sztuk podkładów normalnotorowych. Jak tylko pozwoli pogoda, ekipa torowa przystąpi do wymiany podkładów w okolicy Marcul.

z1

z2

z22

z3

Końcówka sezonu 2010

Sezon turystyczny na SKW dobiega końca. Na odcinku Iłża – Marcule kolejka już nie kursuje. Ze Starachowic do Lipia ostatni raz kolejka planowo wyjedzie w niedzielę – 26 września. Na odcinku starachowickim nadal realizowane będą zamówienia na przejazdy wycieczkowe.

Poniżej kilka zdjęć z 19 września.
przed odjazdem

peron2

minimuzeum

odjazd2