Pociągiem i drezynami do Puszczy Iłżeckiej

Serdecznie zapraszamy na przejazd okolicznościowy “Pociągiem i drezynami do Puszczy Iłżeckiej”. Impreza organizowana jest dla uczczenia 10 lat obecności Stowarzyszenia Miłośników Kolei Wąskotorowych na Starachowickiej Kolei Wąskotorowej.

Termin: 22 października 2022 r. (sobota)

Miejsce: stacja Starachowice Wschodnie Wąskotorowe, ul. Targowa 11, lokalizacja: https://goo.gl/maps/bHrkP8CnBCJkNVg76

PROGRAM IMPREZY:

10:00-10:30: przejazdy drezynami po torach stacyjnych

– 10:30-11:00: przejazd drezyn rowerowych w kierunku Lipia

– 11:00 wyjazd pociągu do Lipia (jeden fotostop)

– 11:50 – 14:00: ognisko, przejazdy drezynami po stacji w Lipiu, przejazd drezynami do końca szlaku (do km. 8.0)

– 14:15 wyjazd do Starachowic (jeden “fotostop”)

W ramach biletu zapewniamy:

– przejazd pociągiem okolicznościowym na trasie Starachowice-Lipie (w trakcie przejazdu fotostopy),

– organizację ogniska na terenie stacji w Lipiu (dostęp do wiat turystycznych z ławami i stołami, prowiant we własnym zakresie)

– przejazdy drezynami ręcznymi na dalszej części szlaku nie wykorzystywanej w ruchu pociągów do tzw. km. 8.0 (do pokonania ok. 3 km w jedną stronę).

Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest wsparcie zbiórki środków na zakup narzędzi torowych (używana piła i wiertarka do szyn) w kwocie min. 30 zł od osoby, na portalu zrzutka.pl.

Link do zakupu biletu/cegiełki: https://zrzutka.pl/6gpunh/award/br65pg

Szczegółowy opis zbiórki: https://zrzutka.pl/6gpunh

Wpłacający kwotę minimum 30 złotych zapewnia sobie wejściówkę na pociąg, oczywiście kto wpłaci więcej wspomoże tym samym zakup maszyny lub maszyn jeśli zbierzemy dostatecznie dużo. Istnieje też możliwość uiszczenia opłaty na miejscu.


Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowych jest organizacją społeczną, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000332703, działającą nieprzerwanie od 2009 r. Grono naszych członków zrzesza miłośników i entuzjastów kolei, aktywnie uczestniczących w działaniach związanych z rewitalizacją i utrzymaniem w sprawności technicznej zabytkowych linii kolei wąskotorowych. Ponadto, w zakresie naszej działalności znajduje się gromadzenie i ochrona pamiątek, modeli, eksponatów, archiwaliów, dokumentacji oraz innych materiałów dotyczących historii kolei, oraz edukacja i popularyzacja wiedzy o kolejnictwie.

Od roku 2012 r. działania Stowarzyszenia koncentrują się na bieżącym utrzymaniu i naprawach infrastruktury Starachowickiej Kolei Wąskotorowej, pełniąc na niej rolę Kolejowej Służby Drogowej. Ponadto, realizujemy następujące zadania:

  • utrzymanie przejezdności szlaku kolejowego w tym odcinków nie wykorzystywanych w ruchu kolejowym,
  • pozyskiwanie materiałów do napraw nawierzchni kolejowej oraz gromadzenie niezbędnego sprzętu i narzędzi,
  • prace naprawcze mające na celu przywrócenie do ruchu nieczynnych jednostek taboru kolejki,
  • promowania działalności Starachowickiej Kolei Wąskotorowej jako produktu turystycznego,
  • udział w naprawach infrastruktury kolejowej prowadzonych i zlecanych przez Zarządcę Infrastruktury jakim jest Powiat Starachowicki,
  • pomoc w obsłudze pociągów uruchamianych przez Operatora kolejki na trasach Starachowice – Lipie oraz Iłża – Marcule,
  • pomoc w bieżącym utrzymaniu sprawności technicznej taboru kolejki i jego modernizacjach

Realizacja tych zadań, oprócz wkładu w postaci pracy wolontariuszy, wymaga również posiadania profesjonalnych narzędzi, których zakup aktualnie przekracza nasze możliwości finansowe (Stowarzyszenie utrzymuje się wyłącznie ze składek członkowskich). Dlatego pozwalamy sobie prosić tą drogą o wsparcie naszej działalności. Środki zebrane w ramach tej zbiórki, chcemy przeznaczyć na zakup używanej piły spalinowej do cięcia szyn kolejowych Rail-Partner, a o ile pozostanie nadwyżka to także używanej wiertarki spalinowej Cembre-LD.

Dziękujemy i Zapraszamy!