Prace torowe wolontariuszy

W sobotę 26.04.2008 grupa wolontariuszy i miłośników kolei działających na rzecz SKW pomagała w pracach torowych związanych oczyszczaniem torowiska na szlaku Iłża – Marcule Nadleśnictwo.

Zostało oczyszczone ok 1,5 km trasy w tym kilka przejazdów kolejowych prowadzących do pobliskich upraw rolnych.

W najbliższym czasie planowane są następne takie akcje. Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy.

Oczyszczanie torowiska przez wolontariuszy

Oczyszczanie przejazdu kolejowego