Iłżeckie Zielone Wakacje

Centrum Edukacji Przyrodniczej im. biskupa Jana Chrapka w Nadleś›nictwie Marcule gościło 11 lipca br. 50 dzieci z gminy Iłża. Wzieł‚y one udział‚ w spotkaniu inaugurującym edukacyjny cykl “Zielone wakacje”. Przedsię™wzię™cie sfinansował‚ iłżecki samorzą…d ze środków swojego Programu Walki z Alkoholizmem i Narkomanią….

W pierwszym spotkaniu z cyklu “Zielone wakacje” uczestniczył‚o ponad 50 dzieci, głównie uczniów szkół‚ podstawowych i gimnazjów. Do Nadleś›nictwa Marcule dotarły kolejką… wą…skotorową…. Na miejscu zaproponowano im udział w jednym z pię™ciu bloków tematycznych, obejmują…cych gry i zabawy logiczno – rekreacyjne, zaję™cia artystyczne, turystyczne i przyrodnicze. Poprowadzili je członkowie Towarzystwa Przyjaciół‚ Lasu, doświadczeni także w pracy z dzieć‡mi: Elżbieta Wiącek, Andrzej Jacek Tarnowski, Olga Garbacz- Kosior, Robert Adamczyk oraz Radosław Koniarz, pracownik Nadleśnictwa Marcule i prezes Oddział‚u Mazowieckiego TPL. Dzień„ zakończył‚ się™ rywalizacją w przecią…ganiu liny pomię™dzy kadrą… instruktorską…, a mł‚odymi mieszkań„cami gminy Iłża.

Pierwsze spotkanie miał‚o na celu zapoznanie uczestników z ofertą…. Podczas 4 kolejnych pobytów w nadleś›nictwie dzieci wezmą… udział‚ w najbardziej odpowiadają…cych im zaję™ciach. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem “Zielonymi wakacjami” wł‚adze gminy Iłża postanowił‚y zaprosić‡ do udział‚u kolejną… 50 – osobową grupę™. Pojedzie ona kolejką… do Marcul już w najbliższą… sobotę™ 25 lipca br.

źródł‚o: Gazeta Starachowicka , wydanie internetowe nr 514, 2009-07-24
Gazeta Starachowicka