Integracyjna podróż spółdzielców

Klub Spół‚dzielczy “Wanacja” zorganizował‚ 24 lipca br. wycieczkę™ koleją… wąskotorową do Lipia. Wybrało się™ na nią… prawie 50 osób, z seniorami włą…cznie. Pogoda dopisał‚a, humory wszystkim dopisywały, wię™c podróż kolejką… wą…skotorową… do Lipia był‚a dla jej uczestników świetnym relaksem. Na miejscu czekał‚o na nich ognisko i pyszne kiełbaski. W programie był‚y też zabawy integracyjne na świeżym powietrzu. Zmagano się™ m.in. w rzutach do celu. A przy ognisku nie mogło zabraknąć‡ wspólnego ś›piewania. Wszyscy chętnie nucili wakacyjne piosenki. Wracać‡ do domu wcale im się™ nie spieszył‚o.

źródło: Gazeta Starachowicka , wydanie internetowe nr 515, 2009-08-02

Gazeta Starachowicka