Przed sezonem 2011

Trwają prace przygotowawcze do wznowienia ruchu SKW.

W Starachowicach lokomotywa otrzyma nowe zbiorniki powietrza i zostaną uzupełnione ubytki podkładów.

Do Iłży dowieziono z Żytkowic trzysta sztuk podkładów normalnotorowych. Jak tylko pozwoli pogoda, ekipa torowa przystąpi do wymiany podkładów w okolicy Marcul.

z1

z2

z22

z3