Nowy tor pod Iłżą

Trwa budowa obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9. Jak już informowaliśmy, budowa nowej drogi będzie miała istotny wpływ na przebieg wąskotorówki. Budowa węzła i bezkolizyjnego skrzyżowania wjazdu do Iłży od strony południowej wymusiła zmianę położenia toru. W trakcie przygotowania inwestycji Starostwo Powiatowe w Starachowicach, właściciel Starachowickiej Kolei Wąskotorowej, uzgodniło z inwestorem obwodnicy – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zasady przełożenia toru jako odbudowa z nowych materiałów oraz odzysku materiału torowego kolidującego przebiegu. Poniżej zamieszczamy informację prasową przygotowaną przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach.


Cały odcinek toru (ok.1900 m bieżących podkłady, szyny, łubki, podkładki, przytwierdzenia), który będzie zdemontowany w związku z budową obwodnicy Iłży zostanie przekazany powiatowi. Materiały te zostaną wykorzystane do odbudowy toru na odcinku Marcule – Lubienia. Trwają przygotowania do tych działań. Dążymy do tego aby materiały z rozbiórki były natychmiast wbudowywane w torowisko na ww. odcinku. Początek tych działań planowany jest na przełomie marca i kwietnia. Już w czasie opracowywania koncepcji projektowej obwodnicy drogowej Iłży zabiegaliśmy, aby materiały zabytkowe z rozbieranego odcinka toru zostały wbudowane w torowisko w innym miejscu. Wszystko wskazuje na to, że działania te będą skuteczne. Nowy odcinek toru Starachowickiej Kolei Wąskotorowej omijający węzeł drogowy “Iłża Południe” o długości 2121,8 m bieżących będzie spełniał warunki dla III kategorii wąskotorowej linii kolejowej (zgodnie z Dz. IV. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz.U.1998.151.987. z 15.12.1998.) Tor będzie zbudowany z nowych szyn typu S 49, na nowych drewnianych podkładach.


Prace na obwodnicy trwają. Poniżej kilka zdjęć z budowy nowego torowiska.


Wykonawca obwodnicy na bieżąco umieszcza zdjęcia z budowy na dedykowanej stronie internetowej Budowa obwodnicy Iłży