Porządki w Iłży

W dniu dzisiejszym trzyosobowa grupa wolontariuszy pracowała na stacji w Iłży. Dzięki wycięciu zarośli pomiędzy peronem a ul. Błazińską w Iłży, poprawiła się widoczność stacji i tablicy informacyjnej dla przejezdnych. Odbył się także kurs techniczny wózkiem torowym do miejscowości Pastwiska połączony z wycinką krzaków. Efekty widać na zdjęciach.